Lebsa

www.lebsa.com

Direcció de projecte
Jordi Belil / Daniel Paladini
Disseny
Manuel Cuyàs / Daniel Paladini
Maquetació HTML / CSS / JS
Daniel Paladini / Núria Sabán
Implementació
Núria Sabán

Projecte realitzat de la mà de Jordi Belill, de Brand Network. Hem redissenyat tot l’espai web, fent-lo adaptatiu i incorporant un apartat privat destinat als clients.

Lebsa, és una de les empreses punteres en la creació de bases químiques pels laboratoris farmacèutics.