Lebsa

planet casino no deposit bonus

Direcció de projecte
Jordi Belil / Daniel Paladini
Disseny
Manuel Cuyàs / Daniel Paladini
Maquetació HTML / CSS / JS
Daniel Paladini / Núria Sabán
Implementació
Núria Sabán

Projecte realitzat de la mà de https://www.paladini.cat/best-online-casino-live-dealer-casino/, de Brand Network. Hem redissenyat tot l’espai web, fent-lo adaptatiu i incorporant un apartat privat destinat als clients.

Lebsa, és una de les empreses punteres en la creació de bases químiques pels laboratoris farmacèutics.