La Voz de Asturias

Disseny
Daniel Paladini
On
Cases i Associats

Es tracta de la web del diari regional “La Voz de Asturias”, diari líder en aquesta comunitat. La publicació va canviar de mans, passant del Grup Zeta a Mediapro (diario “Público”) i es va aprofitar per canviar el site. En aquest redisseny realitzat a l’estudi de Cases i Associats es va entrar realment a fons a tota la pàgina web i es va implementar XalokWeb com a gestor de continguts periodístics, també desenvolupat a l’estudi.
Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/paladin3/public_html/paladini.cat/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 247

Warning: Illegal offset type in /home/paladin3/public_html/paladini.cat/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 258

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/paladin3/public_html/paladini.cat/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 262