AnsaDisseny
Daniel Paladini a Cases i Associats
Data
2011

Ansa.it és l’agència de notícies italiana que nodreix d’informació a la majoria dels mitjans de comunicació italians. En aquest redisseny realitzat per l’estudi de Cases i Associats es va entrar realment a fons en tot el site i no es va deixar cap pantalla sense redissenyar. Es va reestructurar tota la navegació, es van suprimir seccions i se’n van aportar de noves com ara Newsmap, on es poden veure en temps real les notícies que van apareixent així com la seva localització geogràfica, gràcies a Google maps.