El Periódico

www.elperiodico.com
Disseny
Daniel Paladini
Maquetació
Daniel Paladini
Data
2008

En aquest projecte vem fer el redisseny i la implementació de “El Periódico”, treballant en estreta col·laboració amb l’equip de R + D del Grupo Zeta.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedIn